Autsim

Testar array!

Array ( [0] => Array ( [0] => 1 [1] => Array ( [0] => Array ( [aspi] => 1 [se] => 1 [Företag] => 2 [som] => 1 [bara] => 1 [anställer] => 1 [autister] => 1 [aspergare] => 1 [ASPI] => 1 [Utbildning] => 1 [AB] => 1 [Göteborg] => 1 ) ) ) [1] => Array ( [0] => 1 [1] => Array ( [0] => Array ( [aspi] => 1 [se] => 1 [Företag] => 2 [som] => 1 [bara] => 1 [anställer] => 1 [autister] => 1 [aspergare] => 2 [ASPI] => 1 [Utbildning] => 1 [AB] => 1 ) ) ) [2] => Array ( [0] => 1 [1] => Array ( [0] => Array ( [aspi] => 1 [se] => 1 [Företag] => 2 [som] => 1 [bara] => 1 [anställer] => 1 [autister] => 1 [aspergare] => 1 [ASPI] => 1 [Utbildning] => 1 [AB] => 1 [föreläsningar] => 1 ) ) ) [3] => Array ( [0] => 1 [1] => Array ( [0] => Array ( [aspi] => 1 [se] => 1 [Företag] => 2 [som] => 1 [bara] => 1 [anställer] => 1 [autister] => 1 [aspergare] => 1 [ASPI] => 1 [Utbildning] => 1 [AB] => 1 [utbildning] => 1 ) ) ) [4] => Array ( [0] => 12 [1] => Array ( [0] => Array ( [andet] => 1 [se] => 1 [Bokutgivning] => 1 [om] => 1 [autism] => 1 [asperger] => 1 [m] => 2 [Andet] => 1 [utbildning] => 1 [och] => 1 [förlag] => 1 [Övrigt] => 1 ) ) ) [5] => Array ( [0] => 13 [1] => Array ( [0] => Array ( [aspergerforum] => 1 [se] => 1 [Diskussionsforum] => 1 [AspergerForum] => 1 [Övrigt] => 1 ) ) ) [6] => Array ( [0] => 14 [1] => Array ( [0] => Array ( [psykiatristod] => 1 [se] => 1 [Psykiatristod] => 1 [Psykiatriprogram] => 1 [Bilagor] => 2 [Skattningsskalor] => 1 [Psykiatri] => 1 ) ) ) [7] => Array ( [0] => 15 [1] => Array ( [0] => Array ( [cedergruppen] => 1 [se] => 1 [Utvecklande] => 1 [daglig] => 1 [verksamhet] => 1 [samt] => 1 [boende] => 1 [Cedergruppen] => 1 [Företag] => 1 ) ) ) [8] => Array ( [0] => 16 [1] => Array ( [0] => Array ( [s] => 1 [instagram] => 1 [com] => 1 [trollhare] => 1 [Immanuel] => 1 [Brändemo] => 1 [fotograferar] => 1 [och] => 1 [skriver] => 1 [Instagram] => 1 [Trollhare] => 1 [Bloggar] => 1 [m] => 2 ) ) ) [9] => Array ( [0] => 17 [1] => Array ( [0] => Array ( [sverigesradio] => 1 [se] => 1 [sida] => 1 [artikel] => 2 [aspx] => 1 [programid] => 1 [Radioinslag] => 1 [om] => 1 [brister] => 1 [i] => 1 [skolan] => 2 [BO] => 1 [kritisk] => 1 [mot] => 1 [möt] => 1 [funktionshindrade] => 1 [bättre] => 1 [Artiklar] => 1 ) ) ) [10] => Array ( [0] => 18 [1] => Array ( [0] => Array ( [hejlskov] => 1 [se] => 1 [blogg] => 1 [Blogg] => 1 [av] => 1 [Bo] => 1 [Heilskov] => 1 [Bloggar] => 1 [m] => 2 ) ) ) [11] => Array ( [0] => 19 [1] => Array ( [0] => Array ( [gd] => 1 [se] => 1 [gastrikland] => 1 [sandviken] => 1 [immanuel] => 1 [delar] => 2 [garna] => 1 [med] => 3 [sig] => 2 [Tidningsintervju] => 1 [Immanuel] => 2 [Brändemo] => 1 [gärna] => 1 [Artiklar] => 1 ) ) ) [12] => Array ( [0] => 20 [1] => Array ( [0] => Array ( [malmo] => 1 [se] => 1 [bfc] => 1 [c] => 1 [fc] => 1 [e] => 1 [html] => 1 [Skola] => 1 [för] => 1 [barn] => 1 [med] => 1 [autism] => 1 [i] => 1 [årskurs] => 1 [Sakura] => 1 [på] => 1 [Kirsebergsskolan] => 1 [Skolor] => 1 ) ) ) [13] => Array ( [0] => 21 [1] => Array ( [0] => Array ( [s] => 1 [sv] => 1 [se] => 1 [facebook] => 1 [com] => 1 [astrarna] => 1 [Föreningen] => 1 [i] => 1 [Halland] => 1 [för] => 1 [personer] => 1 [med] => 1 [autismtillstånd] => 1 [ASTrarna] => 1 [Föreningar] => 1 ) ) ) [14] => Array ( [0] => 22 [1] => Array ( [0] => Array ( [blogg] => 1 [aspiration] => 1 [nu] => 1 [Blogg] => 1 [av] => 1 [Paula] => 1 [Tilli] => 1 [Bloggar] => 1 [m] => 2 ) ) ) [15] => Array ( [0] => 23 [1] => Array ( [0] => Array ( [autsim] => 1 [se] => 1 [Sökmotorn] => 1 [där] => 1 [du] => 1 [finner] => 1 [allt] => 1 [som] => 1 [handlar] => 1 [om] => 1 [autism] => 1 [asperger] => 1 [i] => 1 [Sverige] => 1 [Autsim] => 1 [Övrigt] => 1 ) ) ) [16] => Array ( [0] => 24 [1] => Array ( [0] => Array ( [gp] => 1 [se] => 1 [nyheter] => 1 [debatt] => 1 [unga] => 2 [vuxna] => 3 [med] => 2 [autism] => 2 [lämnas] => 2 [åt] => 2 [sitt] => 2 [öde] => 2 [Det] => 1 [behövs] => 1 [ett] => 1 [autismcentrum] => 1 [för] => 1 [så] => 1 [våra] => 1 [barn] => 1 [får] => 2 [den] => 1 [vård] => 1 [och] => 2 [omsorg] => 1 [de] => 1 [är] => 1 [i] => 1 [behov] => 1 [av] => 1 [vi] => 2 [föräldrar] => 1 [det] => 1 [stöd] => 1 [behöver] => 1 [skriver] => 1 [Marie] => 1 [Krook] => 1 [Unga] => 1 [Artiklar] => 1 ) ) ) [17] => Array ( [0] => 25 [1] => Array ( [0] => Array ( [gp] => 1 [se] => 1 [nyheter] => 1 [debatt] => 1 [alla] => 1 [barn] => 4 [med] => 3 [autism] => 3 [måste] => 2 [få] => 2 [stöd] => 3 [att] => 3 [utvecklas] => 2 [Vad] => 1 [ger] => 1 [oss] => 1 [rätt] => 1 [förvägra] => 1 [en] => 1 [grupp] => 1 [den] => 1 [behovsstyrda] => 1 [sjukvård] => 1 [och] => 1 [det] => 1 [individuella] => 1 [pedagogiska] => 1 [som] => 1 [enligt] => 1 [lag] => 1 [tillkommer] => 1 [varje] => 1 [skriver] => 1 [överläkare] => 1 [Thomas] => 1 [Arvidsson] => 1 [Alla] => 1 [Artiklar] => 1 ) ) ) [18] => Array ( [0] => 26 [1] => Array ( [0] => Array ( [jengla] => 1 [se] => 1 [tag] => 1 [assistansbolag] => 1 [goteborg] => 1 [Hur] => 1 [ansöker] => 1 [man] => 1 [om] => 1 [personlig] => 1 [assistans] => 1 [Assistansbolag] => 1 [i] => 1 [Göteborg] => 1 [Företag] => 1 ) ) ) [19] => Array ( [0] => 27 [1] => Array ( [0] => Array ( [goteborgdirekt] => 1 [se] => 1 [nyheter] => 1 [med] => 1 [lusten] => 2 [som] => 2 [sarskild] => 1 [drivkraft] => 2 [pa] => 1 [svartedalsskolan] => 1 [lgcynce] => 1 [fZUaSJhbTCIgKqT] => 1 [Sg] => 1 [På] => 1 [Svartedalsskolan] => 2 [i] => 1 [Biskopsgården] => 1 [har] => 1 [de] => 1 [särskilda] => 1 [studiegrupperna] => 1 [betytt] => 1 [mycket] => 1 [för] => 2 [eleverna] => 1 [Nu] => 1 [finns] => 1 [en] => 1 [manual] => 1 [framgångsreceptet] => 1 [Med] => 1 [särskild] => 1 [på] => 1 [Artiklar] => 1 ) ) ) [20] => Array ( [0] => 28 [1] => Array ( [0] => Array ( [s] => 1 [sahlgrenska] => 1 [se] => 1 [omraden] => 1 [omrade] => 1 [neurologi] => 1 [psykiatri] => 1 [habilitering] => 1 [enheter] => 1 [barnneuropsykiatri] => 1 [bnk] => 1 [BNK] => 2 [är] => 1 [en] => 1 [specialiserad] => 1 [verksamhet] => 1 [som] => 1 [vänder] => 1 [sig] => 1 [till] => 2 [barn] => 1 [och] => 2 [ungdomar] => 1 [upp] => 1 [år] => 1 [med] => 1 [omfattande] => 1 [neuropsykiatriska] => 1 [utvecklingsavvikelser] => 1 [funktionsnedsättningar] => 1 [Barnneuropsykiatri] => 1 [Psykiatri] => 1 ) ) ) [21] => Array ( [0] => 29 [1] => Array ( [0] => Array ( [gp] => 1 [se] => 1 [nyheter] => 1 [göteborg] => 1 [nu] => 2 [kan] => 3 [autism] => 2 [spåras] => 2 [med] => 3 [hjärnkamera] => 2 [Forskare] => 1 [på] => 1 [bland] => 1 [andra] => 2 [Sahlgrenska] => 1 [mäta] => 1 [den] => 1 [aktivitet] => 1 [i] => 1 [hjärnan] => 1 [som] => 1 [är] => 1 [kopplad] => 1 [till] => 1 [vårt] => 1 [sociala] => 1 [samspel] => 1 [Nu] => 1 [Artiklar] => 1 ) ) ) [22] => Array ( [0] => 30 [1] => Array ( [0] => Array ( [asperger] => 1 [goteborg] => 1 [se] => 1 [Resurser] => 1 [i] => 1 [Göteborg] => 2 [för] => 1 [ungdomar] => 1 [och] => 3 [vuxna] => 1 [med] => 1 [Aspergers] => 1 [syndrom] => 1 [högfungerande] => 1 [autism] => 1 [NPF] => 1 [Förutom] => 1 [kommunen] => 1 [Göteborgs] => 1 [stad] => 1 [täcker] => 1 [webbplatsen] => 1 [också] => 1 [kommunerna] => 1 [Mölndal] => 1 [Härryda] => 1 [Mölnlycke] => 1 [Partille] => 1 [Öckerö] => 1 [Asperger] => 1 [Övrigt] => 1 ) ) ) [23] => Array ( [0] => 31 [1] => Array ( [0] => Array ( [gillbergcentre] => 1 [gu] => 1 [se] => 1 [forskningsomraden] => 1 [forskarhornan] => 1 [aspergers] => 1 [syndrom] => 2 [diagnostisk] => 1 [stabilitet] => 1 [augusti] => 1 [I] => 1 [höstens] => 1 [första] => 1 [upplaga] => 1 [av] => 2 [Forskarhörnan] => 1 [träffar] => 1 [vi] => 1 [psykolog] => 1 [Adam] => 2 [Helles] => 2 [för] => 1 [ett] => 1 [samtal] => 1 [om] => 1 [hans] => 1 [pågående] => 1 [avhandlingsarbete] => 1 [arbetar] => 1 [kliniskt] => 1 [inom] => 1 [barn] => 2 [och] => 2 [ungdomspsykiatriska] => 1 [kliniken] => 1 [i] => 2 [Gävle] => 1 [med] => 2 [utredningar] => 1 [misstänkt] => 1 [autismspektrumtillstånd] => 1 [eller] => 1 [ADHD] => 1 [Hur] => 1 [ser] => 1 [den] => 1 [diagnostiska] => 1 [stabiliteten] => 1 [ut] => 1 [hos] => 1 [män] => 1 [som] => 1 [barndomen] => 1 [fått] => 1 [diagnosen] => 1 [Aspergers] => 1 [Artiklar] => 1 ) ) ) [24] => Array ( [0] => 32 [1] => Array ( [0] => Array ( [sverigesradio] => 1 [se] => 1 [sida] => 1 [artikel] => 2 [aspx] => 1 [programid] => 1 [Forskning] => 1 [från] => 1 [Sahlgrenska] => 1 [akademin] => 1 [visar] => 1 [att] => 2 [barn] => 2 [med] => 2 [autism] => 2 [har] => 1 [lättare] => 2 [än] => 1 [andra] => 1 [bli] => 1 [kraftigt] => 1 [överviktiga] => 1 [eller] => 1 [underviktiga] => 1 [Unga] => 1 [drabbas] => 1 [av] => 1 [viktproblem] => 1 [Artiklar] => 1 ) ) ) [25] => Array ( [0] => 33 [1] => Array ( [0] => Array ( [s] => 1 [dagensmedicin] => 1 [se] => 1 [blogg] => 1 [mats] => 1 [reimer] => 1 [inkludering] => 1 [i] => 3 [stor] => 2 [klass] => 2 [passar] => 2 [ofta] => 2 [inte] => 3 [foumlr] => 1 [barn] => 2 [med] => 2 [autism] => 2 [När] => 1 [Anders] => 1 [låg] => 1 [mammas] => 1 [mage] => 1 [växte] => 1 [han] => 2 [som] => 2 [skulle] => 1 [ultraljudsmätningarna] => 1 [visade] => 1 [att] => 1 [fostret] => 1 [var] => 3 [gravt] => 1 [tillväxthämmat] => 1 [Hans] => 1 [blivande] => 1 [mamma] => 1 [gick] => 1 [på] => 1 [många] => 1 [kontroller] => 1 [och] => 2 [gynekologerna] => 1 [bekymrade] => 1 [föräldrarna] => 1 [förstås] => 1 [mycket] => 1 [oroade] => 1 [det] => 1 [verkade] => 1 [något] => 1 [allvarligt] => 1 [fel] => 1 [Inkludering] => 1 [för] => 1 [Bloggar] => 1 [m] => 2 ) ) ) [26] => Array ( [0] => 34 [1] => Array ( [0] => Array ( [s] => 1 [metro] => 1 [se] => 1 [artikel] => 1 [autistiske] => 2 [sigge] => 1 [skulle] => 2 [vänjas] => 1 [i] => 4 [vanliga] => 2 [skolan] => 3 [xr] => 1 [Att] => 1 [sättas] => 1 [vanlig] => 1 [skola] => 1 [blev] => 1 [en] => 1 [katastrof] => 1 [för] => 1 [Sigge] => 2 [Holm] => 2 [Sedan] => 1 [han] => 1 [fått] => 2 [sin] => 1 [diagnos] => 1 [har] => 2 [mamma] => 1 [Malin] => 1 [kämpa] => 1 [mot] => 1 [okunskap] => 1 [och] => 1 [resursbrist] => 1 [inom] => 1 [men] => 1 [tycker] => 1 [ändå] => 1 [att] => 1 [hon] => 1 [är] => 1 [lyckligt] => 1 [lottad] => 1 [Han] => 1 [alla] => 1 [fall] => 1 [inte] => 1 [blivit] => 1 [traumatiserad] => 1 [som] => 1 [många] => 1 [andra] => 1 [Autistiske] => 1 [vänjas] => 1 [] => 1 [Artiklar] => 1 ) ) ) [27] => Array ( [0] => 35 [1] => Array ( [0] => Array ( [blira] => 1 [se] => 1 [content] => 1 [images] => 1 [uploaded] => 1 [list] => 1 [pdf] => 1 [Specialpedagogiska] => 1 [skolmyndigheten] => 1 [SPSM] => 1 [arbetar] => 1 [för] => 3 [att] => 2 [barn] => 1 [ungdomar] => 1 [och] => 1 [vuxna] => 2 [oavsett] => 1 [funktionsförmåga] => 1 [ska] => 1 [få] => 1 [förutsättningar] => 1 [nå] => 1 [målen] => 1 [sin] => 1 [utbildning] => 1 [Att] => 1 [göra] => 1 [studiesituationen] => 1 [tillgänglig] => 1 [med] => 1 [autismspektrumtillstånd] => 1 [Övrigt] => 1 ) ) ) [28] => Array ( [0] => 36 [1] => Array ( [0] => Array ( [autist] => 1 [se] => 1 [AUTIST] => 1 [är] => 1 [en] => 1 [sommarträff] => 2 [för] => 1 [vuxna] => 1 [med] => 1 [autism] => 1 [asperger] => 1 [från] => 1 [hela] => 1 [Sverige] => 1 [Den] => 1 [pågick] => 1 [torsdag] => 1 [till] => 1 [söndag] => 1 [i] => 1 [Göteborg] => 2 [Autist] => 1 [stor] => 1 [Övrigt] => 1 ) ) ) [29] => Array ( [0] => 36 [1] => Array ( [0] => Array ( [autist] => 1 [se] => 1 [AUTIST] => 1 [är] => 1 [en] => 1 [sommarträff] => 2 [för] => 1 [vuxna] => 1 [med] => 1 [autism] => 1 [asperger] => 1 [från] => 1 [hela] => 1 [Sverige] => 1 [Den] => 1 [pågick] => 1 [torsdag] => 1 [till] => 1 [söndag] => 1 [i] => 1 [Göteborg] => 1 [Autist] => 1 [stor] => 1 [Övrigt] => 1 [aspergare] => 1 ) ) ) )

Kategorier

Företag


Övrigt


Psykiatri


Artiklar


Bloggar m.m.


Skolor


Föreningar